Ten serwis wymaga wtyczki Flash Player 8 lub nowszej. Kliknij tutaj aby pobraa Flasha.
Ten serwis wymaga wtyczki Flash Player 8 lub nowszej. Kliknij tutaj aby pobraa Flasha.


pompy membranowe Debem

pompy beczkowe

pompy dozujce

pompy krzywkowe

pompy perystaltyczne

pompy spozywcze

pompy rubowe

pompy wirowe

pompy zbate


Pompy beczkowe Grün - Pumpen Zapraszamy


POMPY BECZKOWE GRÜN PUMPEN

  -   DO CHEMIKALIÓW   -   DO CIECZY ŁATWOPALNYCH
  -   MAŁA WYDAJNOŚĆ   -   DO CIECZY AGRESYWNYCH
  -   DO MIESZANIN I ROZTWORÓW   -   DO CIECZY ŚREDNIO-LEPKICH
  -   DO CIECZY TOKSYCZNYCH   -   DO CAŁKOWITEGO OPRÓŻNIANIA POJEMNIKA
  -   DO BARDZO LEPKICH CIECZY   -   ZALETY
  -   AKCESORIA

 POMPY DO BECZEK FLUX

  -   MATERIAŁY   -   TYP F 424
  -   TYP F 430   -   TYP F 425
  -   TYP F 426   -   TYP F 427
  -   POMPY DO BECZEK
      ZE STALI KWASOODPORNEJ
  -   POMPY DO BECZEK Z ALUMINIUM
      LUB HASTELLOY C
  -   POMPY DO ZBIORNIKÓW
      Z POLIPROPYLENU (PP)
  -   POMPY DO BECZEK
      Z POLICHLORKU WINYLIDENU (PVDF)
  -   POMPY DO BECZEK
      Z POLIPROPYLENU (PP)
  -   SPRZĘGŁO SZYBKOZACISKOWE SSK 400
  -   SILNIK KOMUTATOROWY
      FBM 4000 Ex
  -   SILNIKI KOLEKTOROWE  F 460 Ex
  -   SILNIKI KOLEKTOROWE F 458   -   SILNIKI KOLEKTOROWE F 417 i F457
  -   SILNIKI PRZEKŁADNIOWE F 414   -   SILNIKI PNEUMATYCZNE F 416 Ex
  -   PRZEGLĄD POMP   -   WYPOSAŻENIE DODATKOWE
      DLA MEDIÓW ŁATWOPALNYCH
  -   WYPOSAŻENIE DODATKOWE
      DLA MEDIÓW NIEPALNYCH
  -   WYMIARY

POMPY MONOŚRUBOWE FLUX

F550S | F550GS | F560S

POMPY BECZKOWE WIRNIKOWE

Materiały

Chcesz pompować różne płyny szybko i ekonomicznie?
Czy chcesz odmierzać różne ilości cieczy?
Chcesz zapewnić całkowite bezpieczeństwo dla obsługującego oraz dla środowiska naturalnego, kiedy pompujesz niebezpieczne produkty?
Chcesz pompę, która może poradzić sobie nawet z maksymalnym obciążeniem?
Pompy beczkowe FLUX gwarantują wysoką jakość, której wymagasz.
Ilekroć pompujesz ciecz z beczki lub kontenera, FLUX może dostarczyć produkt najwyższej jakości: wszystkie pompy FLUX są dostępne w różnych wykonaniach materiałowych. Możesz wybrać między pompą z uszczelnieniem mechanicznym lub bez. Jedna z unikalnych cech obu rodzajów pomp (polipropylen i PVDF z uszczelnieniem mechanicznym) jest zastosowanie śruby prowadzącej, która poprzez powiększoną stateczność poprzeczną zapewnia dłuższy okres użytkowania.
Jeżeli chcesz połączyć pompowanie i mieszanie FLUX też oferuje takie pompy.
Inną cechą pomp FLUX jest szybki system montażu. Pozwala to szybko i łatwo rozbierać pompę.
Pompy FLUX muszą posiadać mocny silnik. Silnik elektryczne bądź napędzane sprężonym powietrzem zapewniają dobrą pracę nawet w niebezpiecznych warunkach albo kiedy są pompowane ciecze łatwopalne. FLUX oferuje szeroką gamę akcesoriów - od produktów do ochrony przeciw szkodliwym oparom pompowanych mediów do urządzeń do pomiaru pompowanej cieczy.
Pompy beczkowe FLUX są zawsze "dwuskładowym zespołem" składającym się z silnika i pompy. Obie części składowe są powszechnie wymienne. Dalsze szczegóły - patrz strona 10 i dalsze.

          

Stal nierdzewna 1.4571 lub 1.4404/316 do 120oC
Materiał odpowiedni dla łatwopalnych płynów (klasa temperaturowa T4), jak również dla wszystkich neutralnych i niepalnych cieczy, rozpuszczalników, kwasów organicznych, kwasów i zasad. Materiał dopuszczony dla użycia w strefie 0*.
Przykłady pompowanych mediów: aceton, alkohol, amoniak, benzyna, łatwopalne rozpuszczalniki, lakiery nitrocelulozowe , czterochloroetylen, trójchloretylen, toluen, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu, kwas fosforowy (do 60 %), kwas siarkowy (do 7,5% i więcej niż 96%), soki owocowe, mleko, olej roślinny i wszystkie ciecze umieszczone w spisie dla stopu aluminiowego.

Hastelloy C (HC) do 120oC
Specjalnie zaprojektowany dla pompowania cieczy łatwopalnych i chemicznie agresywnych. Materiał dopuszczony dla użycia w strefie 0*.
Przykłady pompowanych mediów: kwas fluorowodorowy, woda królewska, oleum, kwas solny (do 30 %), kwas siarkowy, różnorodne kwasy i wszystkie ciecze umieszczone w spisie dla stopu aluminiowego i stali nierdzewnej.

Aluminium stop AlMg5 (AL) do 120oC
Odpowiedni dla neutralnych, niepalnych cieczy.
Przykłady pompowanych mediów: emulsje chłodnicze, olej napędowy, olej grzewczy, olej hydrauliczny, niepalne rozpuszczalniki, mydło w płynie, płynna parafina, woda.

Polipropylen (PP) do 50 oC
Odpowiedni dla chemicznie agresywnych i neutralnych, niepalnych cieczy (kwasy i zasady).
Przykłady pompowanych mediów: kwas mrówkowy, amoniak, kwas borny, kwas chromowy (do 10 %), płynne nawozy, kwas octowy, odczynniki fotograficzne, kwas fluorowodorowy (do 70 %), kwasy owocowe, wodorotlenek potasu , chlorek miedzi, kwas mlekowy, wodorotlenek sodu, kwas fosforowy, kwas solny, kwas siarkowy (do 80 %), woda destylowana.

Polifluorek winylidenu (PVDF) do 100oC
Odpowiedni dla chemicznie agresywnych i neutralnych, niepalnych cieczy (kwasy i zasady).
Przykłady pompowanych mediów: kwas bromowodorowy , kwas chromowy, chlorowy kwaśny, kwas fluorowodorowy, podchloryn sodu, kwas azotowy (do 75 %), kwas siarkowy i wszystkie ciecze umieszczone w spisie dla polipropylenu (z wyjątkiem zasady sodowej).

*Strefa 0:
Obszar, w którym niebezpieczne i wybuchowe gazy, pary albo mgły istnieją trwale lub przez dłuższy okres. Generalnie takie warunki istnieją tylko wewnątrz beczek, kontenerów albo pojemników. Następujące modele pompy były testowane i zostały zatwierdzone stosownie do Dyrektywy 94/9/EC ATEX 100a, kategoria 1/2, dla pompowania łatwopalnych cieczy z przenośnych beczek albo pojemników w niebezpiecznym obszarze (Strefie 0):

F 424 S - Świadectwo prób PTB 00 ATEX 4108 X
F 425 S - Świadectwo prób PTB 99 ATEX 4001 X
F 426 S - Świadectwo prób PTB 00 ATEX 4109 X
F 430 S - Świadectwo prób PTB 00 ATEX 4110 X
F 430 HC - Świadectwo prób PTB 00 ATEX 4110 X

Wytłuszczonym drukiem zaznaczono media dla których o-ring z FPM (na przykład Viton ) nie jest wystarczająco odporny do tej cieczy. (Proszę wziąć pod uwagę przy doborze pompy)

Z powodu ogromnej ilości przemysłowych chemikaliów, możemy tylko umieścić w spisie kilka z wszystkich odpowiednich cieczy. Szczegółową listę odporności dostarczymy na życzenie.


Typ F 424

Pompa bezuszczelkowa

Pompowane media są abrazyjne, ale nie zostawiają żadnych osadów. Praca pompy na sucho nie powinna powodować jakichkolwiek problemów.
Szukasz pompy ogólnego przeznaczenia bez uszczelnienia mechanicznego.
FPM (na przykład Viton (r) ) nie jest odporny dla cieczy, które pompujesz.
Rura wewnętrzna podpiera wał pompy, który jest smarowany przez ciecz.
Poziom cieczy w rurze zawsze odpowiada poziomowi cieczy znajdującej się w beczce (zbiorniku).

Dodatkowe cechy:

 1. Suchobieg pompy - bezpieczny
 2. Brak możliwości zniszczenia uszczelnienia.
 3. Pompowane medium nie jest zanieczyszczane przez smarowany wał.
 4. Rura wewnętrzna i spirala zabezpieczają łożysko przed zalaniem.

W tym wypadku pompa FLUX w wersji bezuszczelnieniowej jest pompą dla Ciebie.


Wszystkie pompy FLUX są przystosowane do łatwego demontażu w celu czyszczenia.

Typ F 430

Pompa z uszczelnieniem mechanicznym

 

Pompa musi być używana z różnymi cieczami. Nawet najmniejszy osad pozostawiony w pompie jest niedopuszczalny.

Chcesz pompować lepkie substancje jak farby albo płyny, które krystalizują albo twardnieją.

Rura wewnętrzna osłania wał.

U dołu jest uszczelnienie mechaniczne, przez które przechodzi wał. W konsekwencji wał nie ma kontaktu z medium, poza małą sekcją między wirnikiem a uszczelnieniem.

Dodatkowe cechy:

 1. Wał podtrzymywany przez łożysko jest izolowany od medium
 2. Rdzeń stalowy w rurze wewnętrznej w pompach z PP i PVDF. Zapobiega wydłużeniom termicznym tworzywa, nawet przy wysokich temperaturach
 3. Wydłużony okres użytkowania poprzez dobrze zaprojektowane (zastosowane) uszczelnienie.

W tym wypadku pompa FLUX z uszczelnieniem mechanicznym jest najlepszym wyborem

Dla wszystkich zastosowań oba typy - F 424 i F 430 - są jednakowo odpowiednie.

Typ F 425

Pompa ze zdolnością opróżniania do 99,98%

Jeśli nie jesteś przygotowany na usunięcie medium pozostałego w zbiorniku i chcesz uniknąć problemów i kosztów z tym związanych albo utraty wysokowartościowych płynów.

Zanim silnik będzie wyłączony, zawór przy wlocie pompy musi być zamknięty przez obrócenie dźwigni. Zapobiega to przedostawaniu się medium z powrotem do zbiornika.

Dodatkowe cechy:

 1. Szczególnie łatwo współpracujące z pompą
 2. Szybki demontaż dla przeprowadzenia czyszczenia.
 3. Pozostaje mniej niż 0,05 l cieczy w zbiorniku.

FLUX F425 ze zdolnością opróżniania beczki w 99,98% jest pompą dla ciebie.

 

 

Wszystkie pompy FLUX są przystosowane do łatwego demontażu w celu czyszczenia.

Typ F 426

Pompa mieszająca

 

Chcesz mieszać i pompować ciecze w zamkniętej beczce lub otwartym pojemniku.

Przez obrócenie ustawienia dźwigni, pompa może mieszać lub pompować. Ciecze mogą też być mieszane nawet wtedy gdy będą pompowane do innego zbiornika.

Dodatkowe cechy:

 1. Nie występują żadne zmiany w zewnętrznej średnicy rury pompy ze stali nierdzewnej w trakcie pracy pompy (praca pompy bez dodatkowych części - [mischmanschette]).
 2. Lekka i poręczna budowa.
 3. Połączenie pompy z beczką w szczelnej wersji.

Wszystkie pompy FLUX są przystosowane do łatwego demontażu w celu czyszczenia.

Typ F 427

Pompa higieniczna

Chcesz bezpiecznego pompowania produktów żywnościowych, środków kosmetycznych lub produktów farmaceutycznych. Warunki eksploatacyjne wymagają łatwego i szybkiego czyszczenia albo sterylizacji pompy w regularnych odstępach czasu, by uniknąć jakichkolwiek zanieczyszczenia produktu (na przykład kiedy pompowane są różne płyny lub o zmiennych kolorach, jak również produkty szybkoschnące lub ciecze wytwarzające powłoki).

Higieniczne pompy FLUX są specjalnie przeznaczone do takich zastosowań.

Dodatkowe cechy:

 1. Wszystkie części mające kontakt z medium są wykonane ze stali nierdzewnej, PTFE albo ETFE.
 2. Pompa może być szybko rozebrana do czyszczenia lub sterylizacji.
 3. Minimalne tarcie na uszczelnieniach i łożyskach.

W tym wypadku pompa FLUX w wersji higienicznej jest pompą dla Ciebie.

 

Wszystkie pompy FLUX są przystosowane do łatwego demontażu w celu czyszczenia.

Pompy do beczek ze stali kwasoodpornej

Pompy FLUX w wykonaniu ze stali 316 Ti - z wyjątkiem pompy F427 S - są zatwierdzone stosownie do Dyrektywy 94/9/EC ATEX 100a, do stosowania w strefie 0, klasa temperaturowa T4, do pompowania łatwopalnych cieczy z beczek albo pojemników.

Za pomocą charakterystyk pomp można porównać różne wydajności każdego modelu pompy, w przypadku napędzania przez różne modele silników. Szczegółowe dane dotyczące silników na stronie 21 do 31.

Używając pompy z wężem dł. ok 2m i pistoletem nalewowym wydajność będzie wynosia max 70 l/ min. W zależności od zastosowanego silnika, beczka o poj. 200 l może być opróżniona w 3-4 minuty

Prędkości przepływu pokazane na charakterystykach są wartościami mierzonymi na wylocie pompy.

Wersja pompy do poziomego użycia - na życzenie.


  

Pompy do beczek (część pompująca) ze stali kwasoodpornej, króćce gwintowane G 1 1/4 A, bez napędu

  

Pompy do beczek z aluminium lub hastelloy C

Pompy FLUX w wykonaniu z Alluminium stop AlMg5 są odpowiednie dla neutralnych, niepalnych cieczy.

Pompy FLUX w wykonaniu z Hastelloy C są zatwierdzone stosownie do Dyrektywy 94/9/EC ATEX100a, do stosowania w strefie 0, klasa temperaturowa T4, do pompowania łatwopalnych cieczy z beczek albo pojemników.

W dodatku, Hastelloy C jest chemicznie odporny na większość kwasów i zasad, co czyni tę pompę najbardziej uniwersalną.

Za pomocą charakterystyk pomp można porównać różne wydajności każdego modelu pompy, w przypadku napędzania przez różne modele silników.

Szczegółowe dane dotyczące silników na stronie 21 do 31.

Używając pompy z wężem dł. ok. 2m i pistoletem nalewowym wydajność będzie wynosić max 70 l/min. W zależności od zastosowanego silnika, beczka o poj. 200 l może być opróżniona w 3-4 minuty


  

Pompy do beczek (część pompująca) z aluminium, króćce gwintowane G 1 1/4 A, bez napędu

Pompy do beczek (część pompująca) z hastelloy C, króćce gwintowane G 1 1/4 A, bez napędu

  

Pompy do zbiorników z polipropylenu (PP)

Pompy FLUX w wykonaniu z Polipropylenu (PP) są odpowiednie dla chemicznie agresywnych i neutralnych, niepalnych cieczy (kwasy i zasady).

Za pomocą charakterystyk pomp można porównać różne wydajności każdego modelu pompy, w przypadku napędzania przez różne modele silników.

Używając pompy z wężem dł. ok 2m i pistoletem nalewowym wydajność będzie wynosia ok. 70 l/min. W zależności od zastosowanego silnika, beczka o poj. 200 l może być opróżniona w 3-4 minuty

Prędkości przepływu pokazane na charakterystykach są wartościami mierzonymi na wylocie pompy.

Wersja pompy do poziomego użycia - na życzenie.

Używając pompy z wężem dł. ok. 2m i pistoletem nalewowym wydajność będzie wynosić max 70 l/min. W zależności od zastosowanego silnika, beczka o poj. 200 l może być opróżniona w 3-4 minuty


  

Pompy do beczek (część pompująca) z PP, króćce gwintowane G 1 1/4 A, bez napędu

  

Pompy do beczek z polifluorku winylidenu (PVDF)

Pompy FLUX w wykonaniu z PVDF są odpowiednie dla chemicznie agresywnych i neutralnych, niepalnych cieczy (kwasy i zasady).

Za pomocą charakterystyk pomp można porównać różne wydajności każdego modelu pompy, w przypadku napędzania przez różne modele silników.

Szczegółowe dane dotyczące silników na stronie 21 do 31.

Używając pompy z wężem dł. ok 2m i pistoletem nalewowym wydajność będzie wynosić max 70 l/ min. W zależności od zastosowanego silnika, beczka o poj. 200 l może być opróżniona w 3-4 minuty

Prędkości przepływu pokazane na charakterystykach są wartościami mierzonymi na wylocie pompy.


  

Pompy do beczek (część pompująca) z PVDF, króćce gwintowane G 1 1/4 A, bez napędu

  

Pompy do beczek z polipropylenu (PP)

Lekki, łatwy w obsłudze do pompowania chemicznie agresywnych, niepalnych cieczy z dużych kontenerów FLUX F430 PP-100/50, specjalnie zaprojektowany do opróżniania 1000 litrowych kontenerów, zapewnia bezpieczną i łatwą obsługę.

Użycie tej pompy eliminuje ewentualne przecieki zmniejszając je do minimum, a także wyklucza pozostawanie pompowanego medium w rurze ssącej i koszty z tym związane.

Zawór przeciwemisyjny albo uszczelnienie odporne na działanie par, gazów zapewnia umiejscowienie pompy w pionowej pozycji w otworze kontenera.

Za pomocą charakterystyk pomp można porównać różne wydajności każdego modelu pompy, które są napędzane przez silniki F457, F458-1 lub F414.

Zależnie od zastosowanego silnika pompa ma max wydajność 105 l/min, max wys podnoszenia 32m przy lepkości cieczy do max 150 mPas (cP)

Pompy do zbiorników - kontenerowe (część pompująca) z polipropylenu, króćce gwintowane G 1 1/4, bez napędu

Sprzęgło szybkozaciskowe SSK 400

Sprzęgło szybkozaciskowe typ SSK 400 może być stosowane do pomp F424, F425, F426, F427 i F430. Pozwala na szybkie montowanie / demontowanie pompy i silnika.

Połączenie to umożliwia użycie różnych modelów pomp z jednym modelem silnika.

Połączenie SSK 400 składa się z ściskającego elementu, montowanego na rurze i pierścienia gwintowanego, który jest przykręcany do silnika.

 

 

 

 

 

 

 

Silnik komutatorowy FBM 4000 Ex

Pompy beczkowe i kontenerowe są używane w prawie każdym sektorze produkcji przemysłowej.

Początkowo były one zaprojektowane do przelewania i pompowania różnych cieczy z beczek i kontenerów. Obecnie wymaga się, aby pompy używane były przez jednorazowo przez długi okres czasu bądź były włączane i wyłączane okresowo.

Do tych aplikacji znajduje zastosowanie nowy silnik typ FBM 4000 Ex (bezszczotkowy). Do ciągłego lub przerywanego stosowania silnik ten nadaje się idealnie.

Silnik FBM 4000 Ex cechuje kompaktowa budowa, mocna podwójna obudowa z aluminium oraz niski poziom hałasu. Silnik wersja Ex testowana i zatwierdzona stosownie do Dyrektywy 94/9/EC ATEX 100a, świadectwo prób PTB 03 ATEX 1042.

Przełącznik włącz/wyłącz i łatwy w obsłudze regulator prędkości pozwala na dokładną pracę.

Elektroniczna kontrola prędkości, napięcia i temperatury.

Wyzwalacz podnapięciowy zabezpiecza przed niekontrolowanym ponownym włączeniem po przerwaniu zasilania.

Konstrukcja silnika gwarantuje najniższe koszty, nawet przy ciągłej pracy. Silnik posiada zabezpieczenie do II 2 G EEx de IIC T6, I klasa ochrony.

Stopień ochrony IP55

Kabel 5m z wtyczką ochronną (nie przeciwwybuchowa)

Silniki kolektorowe F 460 Ex

Silnik F 460 Ex cechuje kompaktowa budowa, mocna podwójna obudowa z aluminium oraz niski poziom hałasu. Silnik wersja Ex testowana i zatwierdzone stosownie do Dyrektywy 94/9/EC ATEX 100a, świadectwo prób PTB 97 ATEX 1035.

Ulepszony system chłodzenia silnika zapewnia długi okres użytkowania.

Wyzwalacz podnapięciowy zabezpiecza przed niekontrolowanym ponownym włączeniem po przerwaniu zasilania.

Silnik posiada zabezpieczenie do II 2 G EEx de IIC T6 Klasa ochrony I - 230, 240 lub 110 V Klasa ochrony III - 42, 24 lub 12 V Stopień ochrony IP 55

Kabel 5m. 230, 240 i 110 V wersja z wtyczką ochronną (nie przeciwwybuchowa)

42, 12 i 12 V - wersja bez wtyczki

Wersja silnika 230 V zatwierdzona do VDE, GS i SEV.

Typ F 460 Ex EL - wersja z regulacją obrotów do regulacji prędkości obrotowej (wydajności).


Silnik kolektorowy F 460-1 Ex jest identyczny jak F 460 Ex, lecz ma większą moc - 700W. Model ten jest zalecany w przypadku wymaganej większej wydajności lub kiedy pompowane jest medium wyższej lepkości lub gęstości.

Silnik posiada zabezpieczenie do II 2 G EEx de IIC T6,

Klasa ochrony I - 230 lub 240 V

Silnik posiada zabezpieczenie do II 2 G EEx de IIC T5,

Klasa ochrony I-110 V

Stopień ochrony IP 55

Kabel 5m. 230, 240 i 110 V wersja z wtyczką ochronną (nie przeciwwybuchowy)

Wersja silnika 230 V zatwierdzona do VDE, GS i SEV.

Silniki kolektorowe z zabezpieczeniem przeciwybuchowym, wg ATEX 100a (wg wytycznych 94/9/EG)

* klasa temperaturowa T5

Inne napięcia i częstotliwości na zapytanie

Silniki kolektorowe F 458

Silnik F 458 cechuje kompaktowa budowa, mocna podwójna obudowa z aluminium oraz niski poziom hałasu.

Ulepszony system chłodzenia silnika zapewnia długi okres użytkowania

Silnik jest całkowicie zamknięty i chłodzony. Specjalna powłoka antykorozyjna czyni ten model szczególnie odpowiedni do stosowania w otoczeniu w którym występują szkodliwe, żrące opary.

Wyzwalacz podnapięciowy zabezpiecza przed niekontrolowanym ponownym włączeniem po przerwaniu zasilania.

Silnik kolektorowy

Klasa ochrony I - 230, 240 lub 110V

Klasa ochrony III - 24 lub 12V

Stopień ochrony IP55

Kabel 5m. 230, 240 i 110 V wersja z wtyczką ochronną

24 i 12 V - wersja bez wtyczki

Silnik zatwierdzony do VDE, GS i SEV.

Typ F 458 EL - wersja z regulacją obrotów do regulacji prędkości obrotowej (wydajności).


Silnik kolektorowy F 458-1 jest identyczny jak F 458, lecz ma większą moc - 700W.

Model ten jest zalecany w przypadku wymaganej większej wydajności lub kiedy pompowane jest medium wyższej lepkości lub gęstości.

Silnik kolektorowy, klasa ochronyI 230, 240 i 110V.

Stopień ochrony IP55

Wersja silnika 230 V zatwierdzona do VDE, GS i CSA.

Silniki kolektorowe, szczelne, z powłoką antykorozyjną

* tylko w wykonaniu 50Hz

Inne napięcia i częstotliwości na zapytanie

Silniki kolektorowe F 417 i F 457

Silnik F 417 cechuje kompaktowa budowa, optymalny system chłodzenia, niski poziom hałasu i długi okres użytkowania.

Lekki i łatwy w obsłudze jest odpowiedni do użycia, gdy pompowane są neutralne lub agresywne, niepalne ciecze.

Silnik kolektorowy w wersji 230, 240 lub 110V.

Podwójna izolacja, klasa ochrony II, z wyłącznikiem przeciążeniowym.

Ochrona przed wodą rozbryzgową IP24.

Kabel 5m z wtyczką 2-polową.

Silnik zatwierdzony do VDE, GS, SEV i CSA.

Typ F 417 EL - wersja z regulacją obrotów do regulacji prędkości obrotowej (wydajności).

Silniki kolektorowe, kompaktowe

Inne napięcia i częstotliwości na zapytanie

Silniki przekładniowe F 414

Mocny trójfazowy silnik typ F 414 został specjalnie zaprojektowany do pracy w ekstremalnych warunki eksploatacyjnych i rozszerzonego okresu eksploatacji.

Trójfazowy silnik 230/400V, 50 Hz, klasa ochrony I, stopień ochrony do IP55.

Moc: 0,55, 0,75 lub 1,1 kW

Dostępny z wyłącznikiem samoczynnym silnika lub z puszką zaciskową.

Bez kabla.

  

Silniki przekładniowe

Silniki pneumatyczne F 416 Ex

W połączeniu z silnikami pneumatycznymi pompy beczkowe i kontenerowe FLUX są lekkie, łatwe w obsłudze.

Silniki pneumatyczne FLUX maja atest przeciwwybuchowy stosownie do Dyrektywy 94/9/EC - ATEX100a. świadectwo prób PTB No. 02 ATEX D022.

Silniki te są odpowiedni do użycia, gdy pompowane są łatwopalne palne ciecze i są szczególnie odpowiednie do zastosowań, w których wymaga się mocnego i zarazem lekkiego napędu.

Prędkość może być dostosowywana za pomocą jednostki serwisowej w modelach F 416 Ex i F 416-1 Ex lub za pomocą zaworu kulowego w modelu F 416-2 Ex.

Silnik pneumatyczny posiada zabezpieczenie do II 2 G cp IIC T6.

Moc 470 W przy 6 bar ciśnienia roboczego

Moc 170 W przy 3 bar (minimalne ciśnienie robocze).

Zmiana prędkości poprzez zmianę ciśnienia powietrza bądź jego przepływu.

Silnik odporny na nadmierne przeciążenie.

Doprowadzenie sprężonego powietrza złączką G1/4 (BSP1/4")

Niski poziom hałasu (tłumik)

Wąż ciśnieniowy i filtr do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska.

Silniki pneumatyczne, z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym

Przegląd pomp


 

Wyposażenia dodatkowe

Dla mediów łatwopalnych

Pompa FLUX nie jest jedynym elementem, które czyni je kompletnym rozwiązaniem. Na tej stronie znajduje się ogólny widok pompy beczkowej FLUX w wersji przeciwwybuchowej razem z wszystkimi akcesoriami potrzebnymi do pompowania niebezpiecznych, łatwopalnych cieczy. Wytłuszczonym drukiem zaznaczono części gotowe do natychmiastowego montażu, uzupełnione przez pozostałe części.

1. Silnik.
2. Pompa (rura)
3. Kosz ssawny.
4. Pierścień gwintowany
5. Zawór przeciwemisyjny FES
6. Wąż
7. Oprawka zaciskowa do węża
8. Pistolet nalewowy.

9. Przewód nalewowy
10. Przepływomierz
11. Złączka do przepływomierza
12. Uchwyt
13. Przewód uziemiający
14. Wtyczka Ex
15. Gniazdo Ex
16. Mocowanie do ściany.

Dla mediów niepalnych

Pompa FLUX nie jest jedynym elementem, które czyni je kompletnym rozwiązaniem. Na tej stronie znajduje się ogólny widok pompy beczkowej FLUX razem z wszystkimi akcesoriami potrzebnymi do pompowania niebezpiecznych, łatwopalnych cieczy. Wytłuszczonym drukiem zaznaczono części gotowe do natychmiastowego montażu, uzupełnione przez pozostałe części.

1. Silnik
2. Pompa (rura).
3. Kosz ssawny
4. Pierścień gwintowany
5. Zawór przeciwemisyjny FES
6. Złączka do węża
7. Wąż

8. Opaska zaciskowa do węża
9. Pistolet nalewowy
10. Przepływomierz
11. Uchwyt
12. Sprzęgło szybkozaciskowe SSK400
13. Mocowanie pompy.
14. Mocowanie do ściany.

Wymiary

Uwaga:

Przy montażu pompy z silnikiem długość agregatu pomniejsza się o 16 mm

  

  

Przykład: Dla pompy beczkowej F430 S-41/38 o głębokości zanurzenia 1000 mm długość całkowita pompy wynosi (na rysunku wymiar "b") 1080 mm. Długość całkowita tej pompy z silnikiem F46 Ex wynosi 1080 mm + 292 mm -16 mm = 1356 mm

POMPY MONOŚRUBOWE FLUX

F550S | F550GS | F560S

F550S
Wszechstronna i wydajna pompa przeznaczona do tłoczenia płynów od niskiej do wysokiej lepkości oraz substancji o konstystencji pasty.


Wydajność*
50 l/min
Wysokość podnoszenia*
8 bar
Maksymalna lepkość
konsystencja pasty
Typ budowy pompy
pompa monośrubowa w wykonaniu kołnierzowym
Materiał
stal szlachetna 1.4571 (S). Statory: perbunan czarny, perbunan biały, hypalon, FPM (viton), PTFE (teflon)
Materiał uszczelniający
rodzaj uszczelnienia: mechaniczne - pierścień ślizgowy ze spieku ceramicznego
Średnica
średnica zewnętrzna 50 lub 54 mm
Głębokość zanurzenia
długości standardowe: 700, 1000, 1200 mm
Wykonanie specjalne: 400-1500 mm
Silnik
silnik trójfazowy 0,75 lub 1,1 kW, 930 lub 700 min-1 lub silnik pneumatyczny 0,3- 2,0 kW
Rodzaj zabezpieczenia
klasa ochronna I, ochrona przed wodą rozbryzgową, wg IP 55 lub wersja przeciwwybuchowa wg. EEx e II T3
Napięcie
230 lub 400 V, 50 Hz
Ciężar
10-30 kg

* osiągi max. uzyskiwane są w kombinacji różnych typów budowy oraz wymiarów pompy. Zastrzegamy sobie możliwość zmian konstrukcyjnych bez powiadomienia.

Przykłady pompowanych mediów:
Zawiesiny, składniki tworzywa piankowego, kleje, maści, pasty, żele, masy czekoladowe, miody, ciasta.

F550GS
Uniwersalna w zastosowaniu, poręczna oraz wydajna pompa monośrubowa do pompowania cieczy od rzadkopłynnych do lepkich.


Wydajność*
50 l/min
Wysokość podnoszenia*
8 bar
Maksymalna lepkość
25000 mPas
Typ budowy pompy
pompa monośrubowa z przekładnią planetarną
Materiał
stal szlachetna 1.4571 (S). Statory: perbunan czarny, perbunan biały, hypalon, FPM (viton), PTFE (teflon)
Materiał uszczelniający
rodzaj uszczelnienia: mechaniczne - pierścień ślizgowy ze spieku ceramicznego
Średnica
średnica zewnętrzna 50 lub 54 mm
Głębokość zanurzenia
długości standardowe: 700, 1000, 1200 mm
Wykonanie specjalne: 400-1500 mm
Silnik
silnik komutatorowy lub pneumatyczny
Rodzaj zabezpieczenia
wersja standard patrz dane dla: F 457-1, F 417, F 458, F 457; wersja przeciwwybuchowa - patrz dane dla: F 460 Ex, F460-1 Ex, F416 Ex, F416-1 Ex.
Ciężar
6-12 kg

* osiągi max. uzyskiwane są w kombinacji różnych typów budowy oraz wymiarów pompy. Zastrzegamy sobie możliwość zmian konstrukcyjnych bez powiadomienia.

Przykłady pompowanych mediów:
Farby, lakiery, oleje, mydła, środki czystości, szampony, soki owocowe, syropy, marmolady.

F560S
Wszechstronna i wydajna pompa przeznaczona do tłoczenia płynów od niskiej do wysokiej lepkości oraz substancji o konsystencji pasty.


Wydajność*
50 l/min
Wysokość podnoszenia*
8 bar
Maksymalna lepkość
konsystencja pasty
Typ budowy pompy
pompa monośrubowa w wykonaniu kołnierzowym
Materiał
stal szlachetna 1.4571 (S). Statory: perbunan czarny, perbunan biały, hypalon, FPM (viton), PTFE (teflon)
Materiał uszczelniający
rodzaj uszczelnienia: mechaniczne - pierścień ślizgowy ze spieku ceramicznego
Średnica
średnica zewnętrzna 50 lub 54 mm
Głębokość zanurzenia
długości standardowe: 700, 1000, 1200 mm
Wykonanie specjalne: 400-1500 mm
Silnik
silnik trójfazowy 0,75 lub 1,1 kW, 930 lub 700 min-1 lub silnik pneumatyczny 0,3- 2,0 kW
Rodzaj zabezpieczenia
klasa ochronna I, ochrona przed wodą rozbryzgową, wg IP 55 lub wersja przeciwwybuchowa wg. EEx e II T3
Napięcie
230 lub 400 V, 50 Hz
Ciężar
10-30 kg

* osiągi max. uzyskiwane są w kombinacji różnych typów budowy oraz wymiarów pompy. Zastrzegamy sobie możliwość zmian konstrukcyjnych bez powiadomienia.

Przykłady pompowanych mediów:
Zawiesiny, składniki tworzywa piankowego, kleje, maści, pasty, żele, masy czekoladowe, miody, ciasta.

POMPY BECZKOWE GRÜN PUMPEN

DO CHEMIKALIÓW | DO CIECZY ŁATWOPALNYCH | MAŁA WYDAJNOŚĆ
DO CIECZY AGRESYWNYCH | DO MIESZANIN I ROZTWORÓW
DO CIECZY ŚREDNIO-LEPKICH | DO CIECZY TOKSYCZNYCH
DO CAŁKOWITEGO OPRÓŻNIANIA POJEMNIKA | DO BARDZO LEPKICH CIECZY
ZALETY | AKCESORIA

Elektryczna pompa beczkowa obsługuje większość cieczy o niskiej lepkości, wszystkie począwszy od wody a skończywszy na stężonych kwasach lub rozpuszczalnikach.

ZALETY POMP BECZKOWYCH

- Wysoka wydajność - opróżnia beczkę 200L w 2 min
- Dolna część pompy, narażona na zniszczenie jest wymienialna
- Konstrukcja bez uszczelnień
- Głębokość zanurzenia 750-1800 mm
- Standardowo dostarczana z zamocowaniem do ściany i beczki

ZASADA DZIAŁANIA POMP BECZKOWYCH

Oś silnika jest połączona z rotorem rury znajdującym się na samym dole pompy. Ciecz jest przez rotor wtłaczana wewnętrzną częścią rury do jej wylotu poniżej mocowania silnika.

 

RURY

Wszystkie rury mają zdejmowaną dolną część. Rury są dostępne w następujących wykonaniach:

PP (polipropylen)
Do większości chemikaliów. Głębokość zanurzenia 700, 1000, 1200, 1500 lub 1800 mm. Max temperatura 54°C.

PVDF
Do bardzo agresywnych chemikaliów. Głębokość zanurzenia 700, 1000 lub 1200 mm. Max temperatura 82°C.

Stal kwasoodporna SS 2343
Bardzo masywna, m.in. do rozpuszczalników i kwasów organicznych. Głębokość zanurzenia 1000, 1200, 1500 lub 1800 mm. Max temperatura 93°C.

Do chemikaliów

Pompa beczkowa z uszczelnieniem mechanicznym

Zastosowanie

PP do cieczy agresywnych takich jak kwasy, oleje roślinne, farby...
PVDF do cieczy bardzo agresywnych takich jak stężone kwasy oraz mieszaniny kwasów....
Stal nierdzewna do kwasów, środków żrących, soków owocowych, mleka, farb, oleji...
Stal Hastelloy do cieczy bardzo agresywnych takich jak stężone lub ogrzane kwasy i roztwory...

Rury ssawne

rura: polipropylen (PP), polifluorek vinylidenu (PVDF), stal nierdzewna (SS) lub Hastelloy C4 (HC)
długość rury: 700, 1000, 1200 mm oraz długości specjalne

Napęd

elektryczny: p310 = 520 Watt, 230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz, p400 = 850 Watt, 230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz,
pneumatyczny: d370 = 370 Watt przy ciśnieniu powietrza 6 bar

Parametry

wydajność: max. 175 l/min
wysokość podnoszenia: max. 22 m słupa wody
lepkość: max. 1000 cP

Do cieczy łatwopalnych

Pompy beczkowe ze stali nierdzewnej i stali Hastelloy do pracy w atmosferze wybuchowej

Zastosowanie

Stal nierdzewna do cieczy łatwopalnych według VbF
Stal Hastelloy do cieczy bardzo agresywnych i łatwopalnych.

Rury ssawne

rura: stal nierdzewna (SS) lub Hastelloy C4 (HC)
uszczelnienie: mechaniczne
długość rury: 700, 1000, 1200 mm oraz długości specjalne

Napęd

elektryczny: ex300 = 420 Watt, 230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz,
pneumatyczny: d370 = 370 Watt przy ciśnieniu powietrza 6 bar

Parametry

wydajność max. 140 l/min
wysokość podnoszenia max. 16 m słupa wody
lepkość max. 400 cP

Mała wydajność

Pompy labolatoryjne wykonane z PP lub ze stali nierdzewnej

Zastosowanie

PP do cieczy agresywnych takich jak kwasy, oleje roślinne, farby...
Stal nierdzewna do kwasów, środków żrących, soków owocowych, mleka...

Rury ssawne

rura: polipropylen (PP) lub stal nierdzewna (SS)
uszczelnienie: bezuszczelnieniowa
długość rury: 650, 900 mm oraz długości specjalne

Napęd

elektryczny: 200 Watt, 230 Volt / 50 Hz

Parametry

wydajność max. 70 l/min
wysokość podnoszenia max. 7 m słupa wody
lepkość max. 500 cP

Do cieczy agresywnych

Bezuszczelnieniowe pompy beczkowe

Zastosowanie

PP do cieczy agresywnych takich jak kwasy, oleje roślinne, farby...
PVDF do cieczy bardzo agresywnych takich jak stężone kwasy oraz mieszaniny kwasów....
Stal nierdzewna do kwasów, środków żrących, soków owocowych, mleka, farb, oleji...
Stal Hastelloy do cieczy bardzo agresywnych takich jak stężone lub ogrzane kwasy i roztwory...

Rury ssawne

rura: polipropylen (PP), polifluorek vinylidenu (PVDF), stal nierdzewna (SS) lub Hastelloy C4 (HC)
uszczelnienie: bezuszczelnieniowa
długość rury: 700, 1000, 1200 mm oraz długości specjalne

Napęd

elektryczny: p310 = 520 Watt, 230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz, p400 = 850 Watt, 230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz,
pneumatyczny: d370 = 370 Watt przy ciśnieniu powietrza 6 bar

Parametry

wydajność max. 110 l/min
wysokość podnoszenia max. 20 m słupa wody
lepkość max. 700 cP

Do mieszanin i roztworów

Beczkowa pompa mieszająca z PP i stali nierdzewnej

Zastosowanie

PP do agresywnych emulsji, roztworów i zawiesin
Stal nierdzewna do farb i lakierów oraz innych mieszanin i płynów łatwopalnych

Rury ssawne

rura: polipropylen (PP) lub stal nierdzewna (SS)
uszczelnienie: mechaniczne
długość rury: 700, 1000, 1200 mm oraz długości specjalne

Napęd

elektryczny: p310 = 520 Watt, 230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz, p400 = 850 Watt, 230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz,
przeciwwybuchowy: ex300 = 420 Watt, 230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz,
pneumatyczny: d370 = 370 Watt przy ciśnieniu powietrza 6 bar

Parametry

wydajność max. 145 l/min
wysokość podnoszenia max. 15 m słupa wody
lepkość max. 1000 cP

Do cieczy średnio-lepkich

Ślimakowa pompa beczkowa z PP i stali nierdzewnej

Zastosowanie

PP do cieczy agresywnych, średnio-lepkich takich jak farby, oleje roślinne, kosmetyki,...
Stal nierdzewna do farb, lakierów, soków owocowych, olejów, olejów roślinnych, kosmetyków...

Rury ssawne

rura: polipropylen (PP) lub stal nierdzewna (SS)
uszczelnienie: mechaniczne/ bezuszczelnieniowa
długość rury: 700, 1000, 1200 mm oraz długości specjalne

Napęd

elektryczny: p310 = 520 Watt, 230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz, (silnik universalny) p400 = 850 Watt, 230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz, (silnik universalny), pd500 = 0,18 kW, jedno-fazowy 230 V / 50 Hz lub trój-fazowy 400 V / 50 Hz,

Parametry

wydajność max. 115 l/min
wysokość podnoszenia max. 12 m słupa wody
lepkość max. 6000 cP

Do cieczy toksycznych

Pompy beczkowe ze sprzęgłem magnetycznym

Zastosowanie

Dzięki hermetycznemu odizolowaniu napedu od przestrzeni tłocznej, doskonałe do pompowania cieczy toksycznych, lotnych i niebezpiecznych.

Rury ssawne

rura: polipropylen (PP), polifluorek vinylidenu (PVDF), stal nierdzewna (SS) lub Hastelloy C4 (HC)
długość rury: 700, 1000, 1200 mm oraz długości specjalne

Napęd

elektryczny: p310 = 520 Watt, 230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz, p400 = 850 Watt, 230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz,
pneumatyczny: d370 = 370 Watt przy ciśnieniu powietrza 6 bar

Parametry

wydajność max. 175 l/min
wysokość podnoszenia max. 22 m słupa wody
lepkość max. 50 cP

Do całkowitego opróżniania pojemnika

Pompa z PP i stali nierdzewnej do do całkowitego opróżniania pojemnika

Zastosowanie

PP do cieczy agresywnych takich jak kwasy, oleje roślinne, farby...
Niro do kwasów, soków owocowych, mleka, farb, gęstych olejów...

Rury ssawne

rura: polipropylen (PP) lub stal nierdzewna (SS)
uszczelnienie: mechaniczne
długość rury: 700, 1000, 1200 mm oraz długości specjalne

Napęd

elektryczny: p310 = 520 Watt, 230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz, p400 = 850 Watt, 230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz,
pneumatyczny: d370 = 370 Watt przy ciśnieniu powietrza 6 bar

Parametry

wydajność max. 90 l/min
wysokość podnoszenia max. 16 m słupa wody
lepkość max. 1000 cP

Do bardzo lepkich cieczy

Pompy śrubowe ze stali nierdzewnej.

Zastosowanie

Do pompowania bardzo lepkich cieczy takich jak: żywice, farby, lakiery, klej, olej, mydło w płynie, szampon, pasta, miód, syrop, koncentraty owocowe, melasa, glukoza,...

Rury ssawne

rura: stal nierdzewna (SS)
statory: NBR, NBR-light, FPM, PTFE
uszczelnienie: mechaniczne lub sznurowe
długość rury: 1000 mm oraz długości specjalne

Napęd

elektryczny ze sprzęgłem szybkozłącznym lub bez: 0,37 - 1,5 kW, 700 lub 900 obr/min, 400 Volt / 50 Hz
pneumatyczny: 0,5-1,1 kW, do 1000 obr/min przy ciśnieniu powietrza 6 bar

Parametry

wydajność max. 60 l/min
wysokość podnoszenia max. 12 bar
lepkość max. 100 000 cP

Zalety

 • brak rury wewnętrznej
 • łatwo dostępny wał
 • łatwe do utrzymania w czystości
 • jednolity wał
 • uszczelnienie mechaniczne

 • konstrukcja jednostopniowa
 • duże wydajności
 • konstrukcja wielostopniowa
 • niższy poziom hałasau
 • większa ilość stopni umożliwia uzyskanie wyższego ciśnienia •  z rotorem ślimakowym
 • do cieczy średnio-lepkich
 • pompowanie, bez naruszania struktury medium
 • niski poziom hałasu przy zastosowaniu silnika trójfazowego
 • wysoka wydajność przy zastosowaniu silnika uniwersalnego

 

 

 • sprzęgło szybkozłączne
 • trwała i wytrzymała konstrukcja
 • doskonałe do środowisk agresywnych
 • sprzęgło magnetyczne
 • hermetyczna szczelność
 • do cieczy lotnych i niebezpiecznych
 • brak wycieków

 • Pompa śrubowa z szybkozłącznym sprzęgłem
 • łatwo demontowalny silnik
 • łatwa i bezpieczna obsługa pompy po demontażu silnika
 • brak konieczności używania urządzeń dźwigowych
 • możliwość elksploatacji wielu pomp z wykorzystaniem tylko jednego silnika
 • sztywne połączenie silnika z pompą

Akcesoria

 1. Silnik
 2. Wtyczka Ex
 3. Gniazdo Ex
 4. Pompa
 5. Złączka na wąż
 6. Opaska zaciskowa
 7. Wąż
 8. Mocowanie węża
 9. Mocowanie węża
 10. Pistolet
 11. Złączka przepływomierza
 12. Przepływomierz
 13. Redukcja
 14. Nalewak
 15. Uchwyt mocujący
 16. Kabel uziemiający
 17. Adapter z uszczelką do cieczy lepkich
 18. Adapter bezuszczelkowy
 19. Kołnierz
 20. Uchwyt
 21. Kosz ssawny

Kliknij aby uzyskać więcej informacji

Pompy beczkowe GRÜN PUMPEN -  (718 KB)

Pompy beczkowe GRÜN PUMPEN -  (1,97 MB)

Pompy beczkowe GRÜN PUMPEN zestawy -  (1,74 MB)

Zamieszczone pliki do pobrania są w formacie PDF. Do ich odczytu służy program Adobe Acrobat Reader

Pobierz program Adobe Acrobat Reader: